تبلیغات
پسران بد و دختران خوب - من همینم...همین...

پسران بد و دختران خوب

...چون میسر نیست من را کام دوست******عشق بازی می کنم با نام دوست

من همینم...همین...

من می توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم،

من می توانم تو را دوست داشته باشم یا از تو متنفر باشم،

من می توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،

چرا که من یک انسانم و این ها صفات انسانی اند.

و تو هم به یاد داشته باش: من نباید چیزی باشم که تو می خواهی،

من، خودم را از خودم ساخته ام،

منی که من از خود ساخته ام، آمال من است...

تویی که تو از من می سازی، آرزو هایت یا کمبودهایت هستند.

لیاقت انسان ها کیفیت زندگی شان را تعیین میکند، نه آرزوهایشان

و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو می خواهی،

و تو هم می تونی انتخاب کنی که مرا می خواهی یا نه؟؟؟

همین...

ولی نمی توانی انتخاب کنی که از من چه می خواهی.

می توانی دوستم داشته باشی، همین گونه که هستم، و من هم.

می توانی از من متنفر باشی، بی هیچ دلیلی، و من هم.

چرا که ما هر دو انسانیم.

این جهان مملو از انسان هاست...

پس این جهان می تواند هر لحظه مالک احساسی جدید باشد.

تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی، و من هم.

قضاوت و صدور حکم بر عهده ی نیروی ماورایی خداوندگار است.

دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند،

حسودان از من متنفرند ولی باز می ستایند.

دشمنانم کمر به نابودی ام بسته اند و همچنان می ستایندم.

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم، نه دوستی خواهم داشت،

نه حسودی و نه دشمنی و نه حتی رقیبی.

من قابل ستایشم، و تو هم..........

 

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد، به خاطر بیاوری که آن هایی که هر روز می بینی و مراوده می کنی، همه انسان هستند و دارای خصوصیات یک انسان، با نقابی متفاوت، امـا همگی جایز الخطا.

اگر انسان ها را از پشت نقابهای متفاوتشان شناختی، نامت را انسانی باهوش بگذار.+ نوشته شده در چهارشنبه 17 خرداد 1391 ساعت 07:14 ب.ظ توسط parisa joooooooon ...| نظرات()