تبلیغات
پسران بد و دختران خوب - خو که ساعت را نگاه میکنم...

پسران بد و دختران خوب

...چون میسر نیست من را کام دوست******عشق بازی می کنم با نام دوست

خو که ساعت را نگاه میکنم...

خوب که ساعت را نگاه میکنم؛ می بینم او رو به جلو حرکت میکند. پس من هم با او همسفر می شوم.

خوب که ساعت را نگاه میکنم؛ می بینم او گذشته را فراموش می کند، پس من هم گذشته را فراموش میکنم.

خوب که ساعت را نگاه میکنم؛ می بینم او هر لحظه حرکت می کند، پس من هم لحظه ای از حرکت باز نمی ایستم.

خوب که ساعت را نگاه میکنم؛ می بینم او عمر مرا حساب می کند، پس من هم حساب عمر خود را نگه می دارم.

خوب که ساعت را نگاه میکنم؛ می بینم او سر موقع است؛ پس من هم سر موقع کارهایم را انجام میدهم.

خوب که ساعت را نگاه میکنم؛ می بینم قدرت محرکه ی او در درومن دل اوست. پس من هم به درون خودم مراجعه میکنم و با کمال تعجب می بینم آنجا نیز ساعتی است که در حال کار کردن است.

 

 + نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1391 ساعت 04:44 ب.ظ توسط parisa joooooooon ...| نظرات()