تبلیغات
پسران بد و دختران خوب - پنجره های زندگی

پسران بد و دختران خوب

...چون میسر نیست من را کام دوست******عشق بازی می کنم با نام دوست

پنجره های زندگی

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست.

زندگی هزاران پنجره دارد.

هرکدام از پنجره های زندگی نامی دارد.

یادم هست روزی از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم، احساس کردم میخواهم خودکشی کنم.

یادم هست روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم، احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم.

یادم هست روزی از پنجره مهربانی به زندگی نگاه کردم، احساس کردم همه را دوست دارم.

یادم هست روزی از پنجره دوستی به زندگی نگاه کردم، دیدم انسان ها چقدر خوب و دوست داشتنی هستند.

ولی عمر کوتاه است و من فرصت نگاه کردن از تمامی پنجره های زندگی را ندارم. تصمیم گرفتم فقط از یک پنجره به زندگی نگاه کنم و آن هم پنجره ی عشق است. همین پنجره برای من کافیست، چون این پنجره رو به خدا باز می شود. هــــــــــر روز میخواهم خـــدا را ببینم، با او حرف بزنم و وقتی به نماز می ایستم، می بینم آن طرف پنجره خدا منت را می نگرد.

 + نوشته شده در چهارشنبه 7 تیر 1391 ساعت 03:46 ب.ظ توسط parisa joooooooon ...| نظرات()