تبلیغات
پسران بد و دختران خوب - راز عشق

پسران بد و دختران خوب

...چون میسر نیست من را کام دوست******عشق بازی می کنم با نام دوست

راز عشق

سلاااااااااااام. چطورین؟ پست امروزم درباره ی راز عــشـــقه. برای طرز استفاده از اون تو زندگیتون به ادامه مطلب برین.

نظر یادتون نره.

1-    راز عشق در تواضع است. این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست. بلکه نشان دهنده احساس و تفکری است قوی. میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند، تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبت آنها را تازه و با طراوت نگه می دار.

2-    راز عشق در احترام متقابل است. احساسات متغیّرند، اما احترام دو طرف ثابت می ماند. اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است، با احترام به نظریاتش گوش کن. احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد.

3-    راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیرید. عشقی که آزادانه هدیه نشود، اسارت است.

4-    راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات را خوشحال کند، کاری مثل دادن هدیه ای کوچک، تحسین و یا لبخندی از روی محبت. نگذار که جویبار محبت تان از کمی باران، بخشکد.

5-    راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ، با محبت تزئین کنید. بذر علاقه ها و عقیده های تازه بکار که به زیبایی بروید. ضمنا ً فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد، مبادا غنچه های گل پوشیده از علف های هرزه عادت ها شود. برای آنکه عشق همواره با طراوت بماند، باید به آن مثل هنر، خلاقانه نگاه کرد.

6-    راز عشق در خوش مشربی است. شوخی با دیگران را فراموش نکن. در ضمن مراقب شوخی ها هم باش. شوخی ناپسند نکن. شوخی باید از روی حسن نیت باشد، نه نیشدار.

7-    راز عشق در این است که حقیقت اصلی عشق، یعنی تفکر را از یاد نبری. آیا یک رابطه دراز مدت، مهم تر از اختلافات کوچک و زود گذر نیست؟

8-    راز عشق در این است که مانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی، و صبر کنی تا خونسردی را دوباره به دست آوری. با این که احساس، جلوه الهام است، اما شخص عصبانی نمی تواند چیزها را به وضوح درک کند. قلـــــــبت را آرام کن. تنها به این وسیله می توانی چیزها را همان طور که هستند، دریابی.

9-    راز عشق در این است که طرف مقابلت را تحسین کنی. هرگز با فرض اینکه خودش این چیزها را می داند، از تحسین کردن غافل مشو. مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نیت بگویی: دوســـــت دارم... گرچه احساسات بشری به قدمت نسل بشر است، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند.

10-                      راز عشق در این است که در ســــکــوت دست یکدیگر را بگیرید. کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید.

11-                      راز عشق در این است که به عـشـــق، بیشا از یکدیگر احترام بگذارید، زیرا؛ عشق هدیه ازلی خداوند است.

12-                      راز عشق در توجه کردن به لحن صداست. برای تقویت گیرایی صدا، باید آنرا از قلب بیرون بیاوری، سپس رهایش کنی تا بلند شود و به سمت پیشانی برود. تارهای صوتی را آرام و رها نگه دار. اگر احساسات قلبی ات را به وسبله صدا بیان کنی، آن صدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد.

13-                      راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی، زیرا؛ چشم ها پنجره های روح هستند. اگر هنگام صحبت از نگاه استفاده کنی، مثل آن است که پنجره ها را با پرده های زیبا بیارایی و به خانه گرما و جذابیت ببخشی.

14-                      راز عشق این است که از یکدیگر انتظارات بیجا نداشته باشید، زیرا؛ نقص همواره جزء لاینفک بشر است. ذهنت را بر ارزش هایی متمرکز کن، که شما را به یکدیگر نزدیک تر می کند، نه بر مسائلی که بین شما فاصله می اندازد.

15-                      راز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی. در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود. شریک زندگی ات را با طناب نیاز نبند. گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده کند.

16-                      راز عشق این است که شریک زندگی ات را در چارچوبی که خودت می پسندی حبس نکنی. عیب جویی باعث تباهی می شود. همه چیز را همان طور که هست بپذیر، تا هردو شاد باشید. قانون طلایی این است که: نقاط قوت را تقویـّــت کن، نه تقبیح. هرگز سعی نکن با سوزاندن، جلوی خونریزی زخم را بگیری.

17-                      راز عشق در این است که هنگام سوءتفاهم، فقط به این فکر نکنی که طرف مقابل چطور ناراحتت کرده است. در عوض به راه حلی فکر کنی که در آینده از بروز سوءتفاهمی مثل آن جلوگیری کند.

18-                      راز عشق در این است که هیچ کدام خود را معلم دیگری ندانید. به عبارت دیگر از اینکه می توانید از یکدیگر یاد بگیرید، سپاس گذار باشید.

19-                      راز عشق در این است که وقتی پیشنهادی به نظرت می رسد، به نیاز خودت برای بیان آن فکر نکنی، بلکه به علاقه دیگری به شنیدن آن فکر کنی. اگرلازم بود، حتی ماه ها صبر کن تا آمادگی شنیدن آنچه را می خواهی بگویی پیدا کند.

20-                      راز عشق در این است که باورها، آرمان ها و اهدافتان را با یکدیگر در میان بگذارید.

21-                      راز عشق در آرامش است، زیرا، آرامش باعث تکامل عشق می شود. عـشـــق، هوای نفس و احساسات شدید نیست. عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشق ازلی است و خداوند آرامش کامل است.

22-                      راز عشق در این است که در وجود یکدیگر عاشق خدا باشید، تا همواره علی  رغم همه اشتباهات، تشنه رسیدن به کمال باشید، چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان، سعی می کند به سمت آرمان های جاودانه حرکت کند.

23-                      راز عشق در این است که محبت تان را بست دهید تا تبدیل به عـشـــق واقعی میان دو انسان شود. سپس عـشـــقی را که دست پرورده پروردگار است بسط دهید، تا بشریت و کل مخلوقات را در بر گیرد.

24-                      راز عشق در این است که به دیگری لذت ببخشی، ولی عشق را برای لذت نخواهی.(این از همش مهم تره...) زیرا؛ عشق حقیقی هوا و هوس نیست. هر چه نفس قوی تر باشد، تقاضاهایش بیشتر می شود و هر چه تقاضا های نفس قوی تر باشند، خود پرستی را در تو بیشتر و بیشتر تقویت میکنند. عشق چهره واقعی خود را در ولایمت و مهربانی آشکار می کند، نه در لذت جویی.

25-                      راز عشق در مراعات حال دیگری است. هرقدر ملاحظه حال دیگران را می کنی، کسی را که دوست داری بیشتر ملاحظه کن.

26-                      راز عشق در این است که جاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی. جاذبه نیرویی لطیف و نافذ است که از دیگری دریافت می کنی. این نیرو تنها با بخشش رشد می کند.

27-                      راز عشق در ایجاد تنوع در زندگی است. نگذار که روزمره گی ها مثل سیم های کوک نشده ساز، نغمه زندگی عاشقانه تان را به نوایی غم انگیز تبدیل کند.

28-                      راز عشق در این است که در هر فرصتی کنار یکدیگر آرام بگیرید، با هم تنها باشید، و افکارتان را با یکدیگر در میان بگذارید. لازم نیست برای سرگرم شدن حتما ً از محرکات خارجی استفاده کنید. قرار بگذارید که بیشتر با هم تنها باشید، تا بتوانید خودتان باشید.

29-                      راز عشق در این است که با زمانه کنار بیایید. مایع عشق تان را طوری نگه دارید که بتوانید گودال هایی را که زندگی پیش پایتان می گذارد، پر کنید.

30-                      راز عشق در این است که به محبوبتـان قدرت و آرامش بدهید و از او قدرت و آرامش دریافت کنید، اما نه با اصرار.

31-                      راز عشق در استواری است. در فصول مختلف زندگی، عشق تان را مانند کوه بلندی استوار، مانند خاک حاصلخیزی پرثمر و مانند آفتاب چنان در مرکزیت نگه دارید، که همه ستارگان گسترده زمان و فضا به دور آن گردش کنند.

(برگرفته از: کتاب رازهای عشق، نوشته: جی.دونالد والترز)

 

 

رازهایی که با دیگران در میان خواهید گذاشت.

در این کتاب برای هر روز در ماه یک مورد وجود دارد. هر مورد می تواند قدرت پنهان درونتان را آزاد کند.

در این پست بدای هر روز در ماه گفتاری کوتاه پیشنهاد شده است. روز را در ساعتی مناسب آغاز کنید. گفتار را چند بار تکرار کنید. دفعه اول با صدای بلند، بعد آرام تر، بعد به صورت یک زمزمه و سپس در فکرتان تکرار کنید. با هر بار تکرا، بگذارید کلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر ناخودآگاهتان شوند.

به تدریج مفهوم کاملی از این گفتارها به دست خواهید آورد، که اگر بخواهید آنها را طی یک دوره یاد بگیرید، شاید یک سال طول بکشد.

در پایان، حقایق ارائه شده با شما یکی خواهند شد. آن مورد از موارد این پست را که گفتار روزتان است، طی روز آنرا به یاد داشته باشید و در هر فرصتی آنرا مرور کنید. تا جای امکان آن گفتار را را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید. شب قبل از خواب، چندبار دیگر گفتار را تکرار کنید. هنگامیکه به خواب می روید، کلمات را به ضمیر نا خود آگاهتان منتقل کنید و اثرات مثبت آن را در تمام وجودتان جذب کنید. بگذارید با ضمیر آگاه تان یکی شوند.

 + نوشته شده در سه شنبه 24 آبان 1390 ساعت 12:51 ب.ظ توسط parisa joooooooon ...| نظرات()