تبلیغات
پسران بد و دختران خوب - خیلی ممنون...

پسران بد و دختران خوب

...چون میسر نیست من را کام دوست******عشق بازی می کنم با نام دوست

خیلی ممنون...

می گی هنوز تو فکرمی، بعضی شبا خواب نداری

می گن با یکی دیدنت، می گن خیلی دوسش داری

می گی مگه می شه منو یه روز فراموش بکنی

می گن به هرچی اون بگه، بدون شک گوش می کنی

گوشی رو برمی داریّ و، چندوقت یه بار زنگ می زنی

چندوقت یه بار، به آرزوم، به رویاهام رنگ می زنی

بعدش شلوغ می شه سرت، یهو می گی باید بری

خوب می دونم تو زندگیم، خیلی باشی، مسافری

خیلی ممنون که می پرسی حالمو

خیلی ممنون نگرانی واسه من

خیلی ممنون، خیلی ممنون،

 که می خوای بدونی با کیم، کجام؟

خیلی ممنون،پس چرا دلت نمی سوزه واسه سادگیام؟

گوشی رو برمی داریّ و چندوقت یه بار زنگ می زنی

چند وقت یه بار به آرزوم، به رویاهام رنگ می زنی

بعدش می گی شاید باید، از همدیگه دور بمونیم

می گی باید سعی بکنیم، سخته ولی ما می تونیم

تو، اونی که اومد یه روز از آسمون نیستی

تو، اونی که می خواست منو تا پای جون نیستی

تو ، اونیکه بهشتو آورد رو زمین

و نوشت که فقط منو می خواد همین

و نداشت تو حرفاش حتّی یه نقطه چین،

نیستی...+ نوشته شده در سه شنبه 24 آبان 1390 ساعت 12:39 ب.ظ توسط parisa joooooooon ...| نظرات()